KARHUKOPLA-robotin käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus

AS-84.3147 Automaation käyttöliittymät

Uusi rajapintakirjasto (v. 1.2) julkaistu 10.4.2007! Ohjeet käyttöönottoon kohdassa 'Rajapinta'. Vanhoja pintoja ei tulisi enää käyttää!
In English
Rajapinta + esimerkkikoodi
Kurssin IRC-kanava: #AS843147 @ IRCnet
Sisältö
Työ tehdään 3-5 hengen ryhmissä. Jokainen ryhmä saa toteutettavakseen KARHUKOPLA- robotin käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen. Robotilla on tarkoitus etsiä uhat sokkelomaisesta sisätilasta ja neutraloida ne. Käyttöliittymän pitäisi mahdollistaa mahdollisimman tehokas toiminta tehtävän aikana. Käyttöliittymä toteutetaan J2B2-robotille käyttäen Simple Directmedia Layer (SDL) -kirjastoa. Kurssilla tarjotaan tuki Dev-C++ - kehitysympäristöön, mutta myös muita työkaluja saa käyttää. Vähintään peruskurssitasoista ohjelmointitaitoa suositellaan harjoitustyön tekijöille. Ryhmille tullaan opettamaan kehitysympäristön käyttöä, sekä tarjoamaan helppokäyttöinen rajapinta robotin laitteisiin esimerkeillä höystettynä. Ennen varsinaista harjoitustyödemoa tulee kunkin ryhmän viikon tai kahden päästä esittelystä osoittaa assistenteille, että J2B2- robottiin on saatu yhteys, ja perustoiminnot onnistuvat käyttöliittymästä käsin. Tämän jälkeen palautetaan alustava suunnitelma robotin käyttöliittymästä paperilla. Alustava suunnitelma voi olla melko optimistinen, eikä siitä poikkeamisesta rankaista. Varsinaiset harjoitustyödemot arvostellaan suoritusnopeuden ja tarkkuuden perusteella, eli käyttöliittymän tulee ennen kaikkea olla tehokas. Robotin käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät täältä:
http://asrobo.hut.fi/FSR2006/www/pdf/j2b2_usage.pdf
Ennen J2B2-robotin käyttöä näihin ohjeisiin on tutustuttava!
Toteutus
Käyttöliittymän toteutus on täysin ryhmistä riippuvainen. Kuten yllä tulikin jo mainittua, pääkriteerinä arvostelussa on suorituksen nopeus, eli aika missä ryhmä / robotti kykenee eliminoimaan uhat. Ryhmät voivat luottaa täysin vain viimeisimpään kamera- ja laserdataan, tai he voivat käyttää robotin automatiikkaa avukseen uhkien etsimisessä ja neutraloinnissa sekä ympäristön mallintamisessa.

Robotin tutkimasta alueesta, kohteista ja varsinkin niiden sijainneista tulee jollain tavalla raportoida heti suorituksen jälkeen.

Tyylipisteitä jaetaan liittymän käytettävyydestä, ulkoasusta ja innovatiivisuudesta.

Ryhmät tullaan eristämään demon aikana robotista, eli he pystyvät tarkkailemaan suoritusta ainoastaan käyttöliittymän läpi.

Ryhmien kannattaa työtehtävät jakaa selkeiden kokonaisuuksien mukaan eri henkilöille, kuten esim. kääntöpään vs. robotin ajaminen.

Rajapinta
Rajapinta ja esimerkkikoodi robottiin on julkaistu, se löytyy täältä.
Ohjeita käyttöönottoon:
Kopioidaan paketissa oleva j2b2GIMICtrl hakemisto omaan koodihakemistoon, sekä otetaan käyttöön uusi projektitiedosto .dev. Jos projektiin on lisätty omia tiedostoja etc. ne pitää lisätä myös uuteen projektitiedostoon. Tämä paketti sisältää myös Linuxissa toimivan rajapinnan. README tiedostossa on ohjeet myös sen käyttöön.
 
Käyttöliittymäsuunnitelma
Vinkkejä:

- katso "perusteet" kalvoissa oleva lyhyt kurssi käyttöliittymän tekoon
- lue tarkkaan työohje weppisivuilta: tarkista vaaditut toiminnot ja robotin tarjoamat mahdollisuudet
- analysoi hyvin robotin käyttötarkoitus, toiminnot ja käyttötilanteet/-ympäristöt sekä käyttäjät
- määrittele näiden pohjalta vaatimukset käyttöliittymän toiminnoille ja liityntälaitteille
- esitä suunnittelemasi liittymä palautustilaisuudessa käyttäen AV-välineitä apuna
- raportoi suunnitelma loppuraportin liitteeksi
 
- suunnitelmassa voi vetää överiksi, eli kaikkea suunniteltua ei välttämättä tarvitse olla toteutettuna lopullisessa liittymässä. On tietysti
hyvä, jos osaatte suurinpiirtein arvioida mihin saakka aiotte suunnitelmaa toteuttaa.
 
- tiistain (27.3) luennosta on paljon apua suunnitelman teossa
 
Loppuraportti
Palautus 11.5.2007, kopiot Jussille ja Marekille.
Loppuraportin koostumus:
 

- Käyttöliittymäsuunnitelma (kts. yllä)
 

- Tehty työ

  • Toteutetun käyttöliittymän kuvaus
  • Analyysi
  • Palaute (ovatko ryhmät toimineet, kommentteja ryhmien koosta, robotista ja harkkatyöstä. Näettekö harkan hyödyllisenä vai pelkkänä ajanhukkana vaiko siltä väliltä?)
  • Arvio työmäärästä
     
Aikataulu (tapahtumiin osallistuminen pakollista)
14.3.2007 kello 16-18  Salissa AS1 harjoitustyön esittely ja ryhmiin jako

4.4.2007 kello 13-15  Salissa AS3 pidetään puolivälipalaveri, jossa kukin ryhmät esittelee (saa myös palauttaa) käyttöliittymäsuunnitelmansa.

4.5.2007 kello 12 Demo Automaatiotekniikan laboratorion aulassa

Ryhmät
I ---------------------------------------------------
Halme Jukka
Hölttä Vesa
Kaijalainen Osku - päällikkö
Korhonen Juuso
VÄLIDEMO HOIDETTU
II ---------------------------------------------------
Aulanko Sakari
Liesjärvi Antti
Loponen Tuomas
Lämsä Reino
Mattson Alex - päällikkö
VÄLIDEMO HOIDETTU
III ---------------------------------------------------
Sydänmaalakka Ville
Virkki Juha-Pekka - päällikkö
Toiviainen Paavo
Jokelainen Visa
VÄLIDEMO HOIDETTU
IV ---------------------------------------------------
Hacklin Lauri
Käki Janne - päällikkö
Pohjoranta Antti
Backman Stefan
VÄLIDEMO HOIDETTU
V ---------------------------------------------------
Salonen Juuso
Salminen Eero - päällikkö
Hyötylä Petri
Najid Anas
Bensaid Amine
VÄLIDEMO HOIDETTU
---------------------------------------------------
Assistentit
DI Marek Matusiak, Marek.Matusiak at tkk.fi ,  p. 451 5672, huone 2554

Tek. yo. Antti Maula, amaula at cc.hut.fi , p. 451 5637, huone 2543

Ainakin Antti löytyy myös IRCistä:
#AS843147 @ IRCnet
---------------------------------------------------------------------------
Muokattu 25.4.2007