« Aalto « ELEC « AS

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaari

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


(3 op)
Kevät 2008

Yleistä

Kurssin aluksi käytetään kaksi kertaa aiheiden ja aikataulun sopimiseen. Ensimmäinen tapaamien on ke 23.1. klo 10 salissa AS3 ja toinen 30.1. klo 10 samassa paikassa. Aloitustilaisuudessa 23.1 sovitaan aiheista yleisesti. Seminaariohjelma koostetaan seuraavalla kerralla, jolloin aiheet jaetaan osallistujien kesken sekä sovitaan esitysaikataulusta. Seminaariaikaan ke 10 -13 järjestetään myös automaatiotekniikassa kevään aikana valmistuvien diplomityöesitelmiä, jotka on tarkoitettu seminaariin osallistuvien kuultaviksi. Näistä ilmoitetaan erikseen osallistujille sähköpostilla. On tärkeää, että jokainen osallistuja ilmoittautuu Topiin. Kurssilla jaettava informaatio toimitetaan sähköpostin välityksellä ainoastaan ilmoittautuneille.

Seminaari suoritetaan tiivistettynä noin 6 kertaan myöhemmin sovittavana ajankohtana viikkojen 10 - 18 aikana. Ennen seminaariperiodia kukin esitelmöitsijä valmistelee esitelmän, joka tulee toimittaa etukäteen kurssiassintentille sekä opponentille. Seminaarin hyväksytty suorittaminen vaatii esitelmän laatimisen ja pitämisen, toimimisen yhden kerran toisen esitelmöitsijän opponenttina ja osallistumisen 75 % seminaaritilaisuuksista. Aiemmat seminaariesitelmät on kootu yhteiseksi raportiksi, joita on nähtävillä huoneessa 2580.

Seminaarin koulutuksellinen tavoite on oppia pitämään hyvin jäsennelty, asiantunteva ja sujuva esitys annetusta aiheesta. Tiedollisesti seminaari tuo erinomaisen lisän luento- ja harjoitustöiden muodostamaan kokonaisuuteen syventäen tietämystä esitysten aihealueesta esittäjän perehtyneisyydellä ja käydyllä keskustelulla. Aiemmat kokemukset seminaareista ovat olleet erinomaisia.

Seminaarityötä tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota kirjoituksen rakenteeseen sekä oikeanlaiseen viittaamiseen. Esimerkki pdf seminaarityön rakenteesta ja ohjeet viittaamisesta. Tieteelliseen kirjoittamiseen pdf voi tutustua esimerkiksi kandityöseminaarin ohjeissa. Kurssiesitteessä pdf kerrotaan myös työn rakenteesta ja viittaamisesta tarkemmin.

Lisää linkkejä viittaamisesta:
Kirjaston viittausohje
Harvard järjestelmä

Ajankohtaista

Aloitustilaisuudet: Ke 23.1 ja ke 30.1. klo 10 AS3
Seminaari: Ke 10 - 13 AS3 toinen puolijakso (huom! Seminaarin aikataulu sovitaan erikseen)

Seminaarin aikataulu

Semiaaripäivät ovat 19.3, 2.4, 9.4, 16.4 ja 23.4. Seminaarin aikatauluun saattaa tulla vielä muutoksia diplomityöesitelmistä johtuen. Esitelmät löytyvät sähköisessä muodossa kurssimateriaali-sivulta. Sivuille tarvitaan salasana, jos haluat salasanan, ota yhteyttä kurssiassitenttiin.

19.3. Seminaari 1

AikaAiheEsitelmöitsijäOpponentti
10.15 - 10.45Multimodaaliset käyttöliittymätAntti HölttäKiviluoto
10.45 - 11.15Navigointi sisätiloissaKari JohanssonHölttä
11.45 - 12.15RFID ja sen tulevaisuusPaavo ToiviainenKokkinen

2.4. Seminaari 2

AikaAiheEsitelmöitsijäOpponentti
10.15 - 10.45Kotona selviytymisen automaatiotukiAntti KarjalainenSydänmaalakka
10.45 - 11.15Taloautomaation kehitysTuomas PulliRitari
11.45 - 12.15Koneoppimisen menetelmätSami KiviluotoToiviainen
12.15 - 12.45Laivojen automaatiojärjestelmätTero RitariPulli

9.4. Seminaari 3

AikaAiheEsitelmöitsijäOpponentti
10.15 - 10.45Työstökoneiden automaatioJuho PoutiainenSalin
10.45 - 11.15Kaivosten automaatioEdward SalinHakala
11.45 - 12.15MikroreaktoritTeemu PekkanenKuusisto
12.15 - 12.45Vikaantumista tunnistavat menetelmätTeemu HakalaPoutiainen

16.4. Seminaari 4

Aika AiheEsitelmöitsijäOpponentti
10.15 - 10.45Liikkuvien koneiden ympäristön havainnointiJan JaakkolaPenttilä
10.45 - 11.15LiikenteenohjausIlkka PenttiläJaakkola
11.45 - 12.15Autonomiset ajoneuvotJouko KalmariSalonen
12.15 - 12.45TelematiikkaJuuso SalonenKalmari

23.4. Seminaari 5

AikaAiheEsitelmöitsijäOpponentti
10.15 - 10.45TurvallisuusrobotitReino LämsäKollin
10.45 - 11.15Maatalouden automaatioVille SydänmaanlakkaJohansson
11.45 - 12.15PlanetaarirobotiikkaKalle KollinLämsä
12.15 - 12.45Ydinenergia ja sen tulevaisuusTeemu KuusistoPekkanen
12.45 - 13.15Rakennusautomaation tietoturvallisuusAtte KokkinenKarjalainen

Seiminaarin aiheet

UUDET TEKNOLOGIAVIRTAUKSET AUTOMAATIOSSA

- Tuotanto- ja energiatekniikan automaatio
- Koneautomaatio ja robotiikka
- Rakennusten, talojen ja kotiympäristön automaatio
- Ympäristötekniikkaan liittyvä automaatio
- Ihmisen ja koneen rajapinta eli käyttöliittymät
- Vika- ja kunnonvalvonta automaation osana
- Uudet automaatiotuotteet
Erillisenä aihepiirinä käsitellään (mikäli kiinnostusta löytyy) teemaa
- Globalisaatio ja automaation vaikutukset yhteiskuntaan

AIHEITA (Alustavia ; opiskelijat voivat esittää myös omia aiheitaan):

Tuotanto- ja energiatekniikan automaatio:
Uudet energiateknologiat (esim. polttokennot, tuulivoima) ja niiden automaatio
Maatalouden automaatio (muu kuin peltoviljely)
Bioteknisten valmistusprosessien automaatio
Ydinenergia ja sen tulevaisuus
Kemian teollisuuden automaatio

Koneautomaatio ja robotiikka:
Työkoneiden automaatio
Sotilastekniikka
Liikkuvien koneiden ympäristön havainnointi
Vedenalainen robottiteknologia
Laivojen automaatiojärjestelmät

Rakennusten, talojen, kotiympäristön ja liikenteen automaatio:
Taloautomaation kehitys
Ajoneuvoliikenteen automaatiosovellukset (telematiikka, autonomiset ajoneuvot)
Kotona selviytymisen automaatiotuki

Ihmisen ja koneen rajapinta:
Multimodaliset (montaa kommunikaatiotapaa samanaikaisesti hyödyntävät) käyttöliittymät

Uudet automaatiotuotteet ja menetelmät:
Agenttifilosofia automaatiossa
Anturitietojen yhdistäminen - sensor fusion
Koneoppimisen menetelmät
RFID-tagit ja niiden käyttö automaatiossa ''' Vika- ja kunnonvalvonta automaation osana:'''
Automaattiset vikaantumista tunnistavat menetelmät
Vikasietoinen automaatio

Vaikutukset yhteiskuntaan
Automaation merkitys globalisaatiossa (palaako tuotanto Kiinasta?)

Kurssin henkilökunta

Seminaarin johtaja: prof. Aarne Halme
Assistentti: DI Pekka Autere
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tkk.fi