« Aalto « ELEC « AS

Kurssin aikaisemmat projektityöt

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Projektityöt syksy 05 - kevät 06

Ahlroth Harri
Lehto Riku
Johdatus IEEE standardin 802.15.4 käyttöön - ohjelmointiharjoituksia
Antell Mats
Kokko Antti
Rosenström
IRMA-siivousrobotin mekaniikka
Antfolk Jonas
Ojala Ville-Mikko
Rakennuksen mittaustiedon kerääminen pdf
Björkman Kim
Pantsar Ville
Robotin manipulaattorin törmäyksenesto
Degerholm Markku IRMA Software development
Hannula Jussi
Jutila Jaakko
Mikrokontrollerilla toteutettava mitta- ja ohjauslaite
Hyry Lauri
Kuusisto Teemu
Savolainen Atte
Vesiasema digitaaliventtiileillä doc
Guss Peter
Brunström Anders
Avustavan ostoskassin prototyyppi pdf
Sundholm Joni
Heimonen Simo
Hajautettu automaatioserveri doc
Heiskanen Paavo Tiedonkeruu RS232-sarjaportista ja tiedon esittäminen internetsivulla Java-teknologiaa käyttäen
Härkönen Antti Mars-pallon tietoliikenneyhteyksien toteuttaminen pdf
Hölttä Jussi
Liuha Arto
Linx-sovellus doc
Kerola Mikko
Saglia Jody
Algorithms for measuring ground properties doc
Kleemola Matti
Pätäri Ville-Matti
Henkilökohtainen lääkeannostelija pussijakelujärjestelmään
Korhonen Petteri FPGA-pohjaisesti toteutettu pietsotoimilaitteen suurnopeussäätö
Kuusinen Juha
Rintala Matti
Langaton kotiautomaatio:Palohälytinsovellus
Lantto Johanna Stereokuulojärjestelmän toteuttaminen tutkimusrobotille MCA-ohjelmistoarkkitehtuurin puitteissa
Lepistö Mikko
Likitalo Jussi
Paavola Saija
ZigBee-projekti ja standardin loppuraportti
Niemelä Tuomas Humanoidirobotti - KOTARO
Nyman Henrik Ultraäänimittausten käyttö kylvölannoittimen anturina
Pietilä Janne
Härkönen Antti
Näveri Jussi
Mars-pallon ohjausjärjestelmän toteuttaminen
Porret Arnaud
Wyrebski Vincent
Enhancement of JBOT3 Motor Controller to be used in IrMa the cleaning robot pdf
Puputti Tapio
Aalto Aleksi
FM-radiovastaanotin doc
Telama Miika
Turtiainen Jukka
Viinanen Pekka
Peltorobotti
Yoshida Tomi
Finnilä Tapio
Path Planning for holonomic robot doc

Projektityöt syksy 04 - kevät 05

Aarnio Johanna
Korhonen Tuomas
Räty Lasse
Sotilasajoneuvon virtuaalinen malli
Ahtiainen Juhana
Kosonen Sampsa
Project Skywalker Mekaniikkakerros
Björkman Kim
Korhonen Antti
J2B2 Kotiasema
Göös Jukka
Hänninen Petri
Reaaliaikaohjelmointi-kurssin harjoitustyön kehittäminen
Hirvonen Kimmo MetsoDNA Automaatiojärjestelmän liittäminen OPC-rajapintaa käyttäen Smar FF-kenttäväyläohjaimeen ja edelleen vesiprosessiin
Jussila Janne
Kosonen Sampsa
Rollo-pallorobotin ohjaus käyttäen Logitech peliohjainta pdf
Hänninen Petri Mikrokontrolleripohjaisen testilaudan suunnittelu ja valmistus
Kauvosaari Sakari
Kinnunen Ville
RFID tekniikan sovelluksia kotona: esim.avainmuistuttaja käyttäen RFID tekniikkaa
Kettunen Sakari
USU-CSOIS
Keränen Timo
Nexa-polttokennon käyttöönotto ja testaus
Koistinen Juha
Heimonen Simo
LINET - kotiautomaatio
Korhonen Juha Tuotekehitysprojekti koneosastolla ”Moses”
Laakso Sanna
Kiviluoto Sami
Mars-pallon ohjausjärjestelmän suunnittelu
Lintala Janne Mönkijän datankeruu pdf
Jalasoja Elina
Tuukkanen Kimmo
Matusiak Marek
Mielipiteiden seurantajärjestelmä
Maula Antti J2B2-laserModule and J2B2UI Documentation pdf
Muona Tommi Design and testing of the TITAN-Xs robot
Niemi Markus Midi-laite pdf
Norbacka Mikko
Rättyä Tommi
Ohjauslaite CAN-väylään
Nyqvist Andreas
Pohjoranta Antti
Instrumentation for Acceleration Sensors
Pohjoranta Antti
Jussila Janne
Demolaitteisto – pneumaattinen säädin doc
Ruusunen Vesa Kuormituslaitteen ohjaus
Sairanen Ulla
Pohjola Tuukka
3D-skanneri pdf
Siitoinen Asko Sulautettujen järjestelmien suunnittelu ja ohjelmointi C-kielellä
Siitoinen Asko Reaaliaikaohjelmointi-kurssin harjoitustyön kehittäminen
Syvänne Jere
Honkanen Matti
Suna Hannu
Kannas Kosti
Peltorobotti

Projektityöt syksy 03 - kevät 04

Akinboyewa
Oyebola
Factory suite using InTouch/Incontrol on ModMus protocol interface doc
Backman Stefan
Varis Jorma
RFID-tekniikan sovellukset kotiympäristössä. Laitteina Philipsin I-code ja Idescon Access 9 CM
Halinen Matias
Ruusunen Vesa
Servopöytä
Heikonen Jaakko
Ylöstalo Otto
Ihasalo Heikki Kuninkaantien lukion, Keski-Espoon uimahallin ja liikuntahallin rakennusautomaatioprojekti
Jalava Lassi One-wire laiteväylä
Kaikkonen Antti
Niemelä Tuomas
Älykäs postilaatikko
Kallionpää Santtu
Seppä Henri
Infrapunasignaalin vastaanotto, tallenus ja toisto
Kaski Tuomas Lääkemuistuttaja
Kauppi Ilkka Esteenväistö WorkPartnerissa ultraäänianturien avulla
Keski-Jaskari Turo Iron Maid Motor Controller
Kaikkonen Antti
Matusiak Marek
Liesaho Rami
Comsel I/O-serverin avulla toteutettu säähavaintoasema doc
Kivi Aleksi WorkPartner-robotin manipulaattorin ranteet
Komi Pauli
Syrjälä Jarkko
Linet-verkon liittäminen puheohjaimeen
Kokkila Johannes
Ollikainen Antti
High Speed Vehicle Project (HSV)
Korhonen Tuomas
Mansikkamäki Antti
Ropponen Tuomas
Teollisuusrobotin ohjelmointi Heurekan Helppoa elää -Automaatio palveluksessamme- näyttelyyn
Lehtonen Petteri Kauko-ohjattava Rollo tanssiteatteri Hurjaruuthin
Keski-Honkola Petri avaruusproduktioon
Lehtonen Petteri
Känsälä Taneli
Linet-kotiautomaatiojärjestelmä automaatiolaboratoriossa doc
Melin Andreas
Niemi Mikael
Servopöydän graafinen käyttöliittymä
Muona Tommi
Marstio Ilari
RC-signaalilla phjattavan moottoriohjaimen tuotteistaminen
Nieminen Tuomas
Uusimäki Jari
Sederholm Heidi
ARSKA
Nurmi Pekka Wireless local area networking in industrial automation: Technology and applications pdf
Pakonen Antti
Saarainen Ville
Infrapunasignaalin vastaanotto, tallennus ja toisto
Salomaa Jussi
Leinonen Manu
Miniwalk
Törrö Rauli
Uusimäki Jari
WorkPartner-robotin ultraäänianturit ja ledit
Uusiniitty Toni
Elomaa Mikko
Electronics of the cleaning robot, Irma
Ylhäisi Teemu Rakenna robotti olemassa olevista osista
Halme Jukka
Kiviluoto Sami
Intelligent Transportation System (ITS) ja MTRAN-moduulirobotti
Kangasluoma Tuomas
Varis Jorma
Omron Mishima Systems Factory
Viskari Riikka
Puttonen Jenni
Mitsubishi Electric Nagoya Works
Miettinen Risto
Jutila Jaakko
Konenäön tutkimus ja sovelluskohteet

Projektityöt syksy 02 - kevät 03

Autere Pekka
Suontama Hanna-Liisa
Puheohjauksen kytkeminen Linet-verkkoon
Hiisilä Aki
Leivo Antti
Keinokuulo
Keski-Honkola Petri
Mansikkamäki Antti
Ropponen Tuomas
SoftPLC-harjoitustyölaitteisto kurssille AS-84.168 Automaatiojärjestelmät doc
Muona Tommi
Marstio Ilari
Rollo robottipallon kauko-ohjattavaksi tekeminen
Nurmikari Esko
Roine Petri
Rollon ohjauksen parantaminen
Pakonen Antti
Saarinen Ville
Puheohjaus
Pettersson Marc Infrapunaohjaus rollolle
Rantamäki Mikko Lääkemuistuttaja pdf
Saikkonen Mikko Infrapunavastaanotin ja –lähetin rolloon doc
Terho Sami I-CODE laitteisto pdf

Projektityöt syksy 01 - kevät 02

Anttila Arto LON-verkon laajennustyö
Anttonen Matti
Jesus de la Torre
Contreras Arturo
Stereo Vision and Pattern Recognition Using Color Information
Hirsi Minna
Vuorio Kalle
Sulkapallon harjoittelulaitteisto
Halinen Matias
Paanajärvi Janne
Modeen Joakim
Rollo pdf
Malberg Hannu
Hietanen Ville
Voiman mittaaminen airosta
Malmberg Hannu IndustrialSQL Serverin ja Clientien liittäminen Scneiderin logiikkaan pdf
Oksanen Timo Puukaasuttimen käyttöliittymä
Raitis Teemu High current DC motor driver
Ryhänen Antti Puukaasuttimen anturointi ja toimilaitteet
Terho Sami I-Code etälukulaitejärjestelmän käyttö kotiautomaatiossa
Zizka Jan Manipulator Electronics

Projektityöt syksy 00 - kevät 01

Arte Kai
Ahola Jussi
Roboball Positioning
Heikkilä Mikko Käyttöliittymä WorkPartner-robottiin
Kielosto Sami RC-auton anturointi
Kokko Veijo Vaisalan sääantureiden käyttöönotto ja testaus
Montonen Miso Workpartner-robotin CAN-verkko
Sievilä Jouni Reaction Based Obstacle Avoidance Using Stereo Technology
Saarinen Jari
Riihimäki Janne
Workpartnerin energiajärjestelmän ohjaus

Projektityöt syksy 99 - kevät 00

Ali-Raatikainen Juho
Bergström Ville
Energiatekniikan automaation demonstrointi APROS-simulaattorilla
Fagerström Timo
Helistö Tuomas
IndustrialSQL serverin ja clienttien liittäminen windows pohjaiseen PC-valvomoon
Fortu Tom
Koho Kimmo
Soutuveneen ohjausjärjestelmän rakentaminen
Himmi Mikko
Karjalainen Veli-Matti
Viivakoodin ja 2D koodin lukeminen kameran avulla
Kaasinen Jukka
Nieminen Pasi
Maanmittauksessa käytettävän etäisyyttä ja kulmiamittavan tachymetrilaitteen käyttö kameran paikantamisessa pullotusprosessin ETÄLÄ-etähuoltosovellusta varten
Kaunisto Heikki Elektronisen kompassin testaus
Perko Panu Soutuveneen simulaattori
Perko Panu
Rönkä Mikko
Waldonen Tove
Robottipoiminta
Pirttioja Teppo
Sipilä Aleksi
Workpartner-robotin polttomoottorin ohjaus mikrokontrollerilla
Salo Hanna
Vesanen Matti
Mars-aseman rakentaminen

Projektityöt syksy 98 - kevät 99

Hakuni Jukka
Sjöberg Markus
OLE for process control
Hakuni Jukka
Sjöberg Markus
Videoneuvottelujärjestelmät
Jakobsson Samuli
Salin Markku
Kameran paikannus kulmamittauksen avulla
Levomäki Teemu
Niemi Olli
Hybtor-ajoneuvon simulointimalli
Marjamaa Jani CAN-väylän asentaminen ja toimintakuntoon laittaminen Workpartner tietokoneeseen
Rönkä Mikko Servo- ja moottorinohjauskortin asennus ja testaus
Saarijärvi Mika Pads-ohjelmiston käyttö piirilevyn suunnittelussa ja jalkakontrollerin IO-liitännässä
Salminen Janne OPC Client
Vesala Aleksi Simulaattorin rakentaminen Hybtor-ajoneuvoon
Viskari Tuomas Crossiauton toimilaitteiden valinta
Ylönen Sami Kartoitusohjelmiston muokkaaminen SUBMARille simulaattoriohjelmasta

Projektityöt syksy 97 - kevät 98

Eskelinen Jaakko Inertianavigointilaatikon ohjelmistototeutus
Gazzina Christian Software for the joystick control for the minirobot SUBMAR
Gazzina Christian
Vallinkoski Jussi
Software for the joystick control for the minirobot SUBMAR
Hautamäki Mika Aukeava pallorobotti
Heikola Asko Pituusleikkurin pulpperin logiikkaohjelmien ja käyttöliittymän tekeminen sekä käyttöönotto
Isoherranen Matti Rikastamon instrumentoinnin hankesuunnitelman tekeminen
Isoherranen Matti Lego robot development
Komulainen Pekka Ohjelma robotin loki-tiedostojen purkuun ja konversioon sekä Matlab-funktioiden laadinta saadun datan visuaalisoimiseksi
Kontio Markku Robottiyhteisön ja tukiaseman välinen tietoliikenne
Levomäki Teemu
Niemi Olli
Lunar Rover Mockup (LRM) subsystems integration
Mieskolainen Matti Sumea säätö ja sen reaalisointi PID-säätimen tyyppiseksi simulointimalliksi
Ylä-Jarkko Kalle Neural network system for a speech controllable robot

Projektityöt syksy 96 - kevät 97

Gadoura Idris Design a reliable power suply using optimum components for SUBMAR society
Hanhisalo Markus
Lönn Markus
Lego robot hardware application
Heikola Asko Visuaalisointityökalu 4D-mittausdatan esittämiseen
Honkanen Tuomo Selvitys Valve Managerin kytkemisestä HART-kenttälaitteisiin
Honkanen Tuomo Ohjelmakirjasto 4D-mittausdatan käsittelyyn
Lindholm Roger
Widerholm Risto
Raportointi
Lindholm Roger
Widerholm Risto
Leiras Oy: Tablettien päällystysprosessin raportoinnin parantaminen
Lahti Tero Alihankkijaselvitys
Majamäki Juha Vedenalainen kommunikaatio
Nupponen Tuomo YTV/MKP/Taustajärjestelmän toteutus
Nyman Trygve HUTMAN-robotin nollasarjan suunnittelu
Peltola Jukka
Varila Tuomo
Tuotantoprosessien 3D-simulointi Quest-simulointiohjelmalla
Pullinen Jukka Kommunikointi prosessin sisällä ja ulos prosessista
Pänttäjä Pasi Pump control algorithms for a multifermentor control system
Rintala Niko Äänen liittäminen tele-eksistentti laitteistoon
Rintala Niko Millimetriaaltotutkan virittäminen
Rintala Niko Biologisen polttokennon tilan automaattinen valvonta
Sandelin Joni Sugalin ja Matlabin integrointi
Vaajoensuu Eero Pallorobotin suunnittelu

Projektityöt syksy 95 - kevät 96

Aholainen Markus Sensor fusion / Ajoneuvon paikanmääritys
Antikainen Jukka Sarjaliikennekeskeytyksiin perustuva RS-232 kommunikointiohjelma
Appelqvist Pekka Liikkuvan robotin kattopaikannusjärjestelmä
Aro Jouni
Santaharju Pasi
Konenäkö liikkuvalla kameralla
Friman Mikko VOU-runkoratkaisun muunnos Windows NT-käyttöjärjestelmään
Göös Janne Neuroverkko
Göös Janne Fermentointiprosessin dynamiikka MLP-verkolla
Helenius-Antikainen Liisa AOS-ohjauspaneelin toimintakuvaus
Kokkonen Timo Lajittelulaitoksen monitorointiohjelman dokumentointi
Kolehmainen Matti Radial basis neuroverkko
Kolehmainen Matti Fieldbuses
Laakkonen Jussi Liikkuvan robotin paikannusjärjestelmän rakentamista ja systeemin toimintaparametrien virittäminen
Lahti Timo Robottiyhteisön käyttöliittymä
Lahtinen Niko Kartonkikoneen säätöongelmien tutkiminen Yhtyneet Paperitehtaat Oy
Lindman Pontus
Silen Anna
Tablettien päällystysprosessin raportointiohjelma
Pessala Tom Sensor fusion - ajoneuvon paikan tarkennus Kalman suotimen avulla
Pullinen Jukka Sumean säädön laboratoriotyö
Pätsi Risto Kuljetin- ja ohjausjärjestelmä automaatiotekniikan opetukseen
Talvitie Jukka Käyttöliittymän toteutus robottisimulointiohjelmistoon
Tapaninen Jukka 3-D mittausdatan visualisointi Matlabilla
Tapaninen Jukka Kalman suodattimesta HUTMAN robotin ohjaukseen

Projektityöt syksy 94 - kevät 95

Appelqvist Pekka
Leinonen Mika
Laivan ohjaus sumeaa logiikkaa soveltaen
Asunmaa Juha Lieriökattilan pinnankorkeuden sumea säätö
Fridolfsson Niklas Sun societies Graphical robot simulation program
Fridolfsson Niklas
Rosqvist Tom
Kapasitiivisten kiihtyvyysantureiden soveltuvuus jalan törmäyksen havaitsemiseen kävelevässä koneessa
Honkapää Jari
Pelkonen Sami
Anturien kalibrointi biohajoavuusmittauksessa ja saatujen kalibrointikäyrien sovittaminen funktiohin
Huttunen Jukka Sumean säädön toteutus MEDAL:lla Case: ajoneuvonohjausjärjestelmä
Kaarmila Petri Servojärjestelmän viritys
Kokkonen Kimmo Doppler-tutka liikkeen ja nopeuden havaitsemisessa
Konga Elisa
Konga Esa
Fuzzy traffic light controller
Liinanotko Hemmo Reaaliaikainen nopeussignaali kiihtyvyys/asemamittauksesta
Liinanotko Hemmo
Savolainen Ari
Ilmasuihkuanturin soveltuvuus jalan lähestymisaistiksi kävelevään koneeseen
Mäkelä Jouni
Tolvanen Arto
Lieriökattilan pinnankorkeuden sumea säätö käyttäen Matlab/Simulink-työkaluja ja Omron FS-30AT-kehitysohjelmistoa
Pänttäjä Pasi Järjestelmäkuvaus
Sandelin Joni Sumean säädön laboratoriotyö
Silen Anna Återförening för omarbetning av felaktiga keramiska tätningar på Sandvik Hard Materials AB, Västberga
Torpo Ari Induktiivisiin antureihin perustuva paikannusjärjestelmä

Projektityöt syksy 93 - kevät 94

Asunmaa Juha Active calibration
Heilimo Jyri
Länsikunnas Keijo
Robotin liikkeen määrittäminen videokuvan perusteella
Iittiläinen Antti Aeromatic-leijupetirakeistimen rakeistusnesteen säätö
Luostarinen Hannu
Selosmaa Seppo
Logistiikkalaboratorion kuljetinjärjestelmän ohjausten suunnittelu
Kaskes Kari
Damatic XD
Lönnberg Mikko
Mod 300/Fip-experimental gateway
Mikkola Markku
Toivonen Tom
Akustiseen impedanssiin perustuvan anturin soveltuvuus jalan lähestymisaistiksi kävelevään koneeseen
Mikkonen Kimmo Active exploration in dynamic environments
Moilanen Jari
Metsojoki Mika
Biologisen jätevedenpuhdistamon Simulink-malli
Pastinen Markus Document for the random robot movement
Pastinen Markus Essay on the basic concepts considering chaos
Pessala Tom Tien reunaviivojen seuranta
Pitkänen Mikko Development of accuracy measurement prodecure for gantry robot
Raassina Jarkko Potilaskohtaiisen kustannuslaskennan automatisointi sairaalaympäristössä
Syrjänen Antti Move Master- robotin simuloinnin toteuttaminen TKK:n visuaalisella 3D-simulaattorilla
Torpo Ari
Uussaari Manne
Stereokameraparin kalibrointi sovittamalla testiaineisto yksinkertaiseen neulansilmäkameramalliin käyttäen Microsft Excel Solver:ia
Uussaari Manne Ensimmäinen kansainvälinen miehittämättömien maarobottien kilpailu 16.-18.6.1993

Projektityöt syksy 92 - kevät 93

Helakorpi Ilkka Sumean säädön tukiohjelmisto Simulab-ympäristössä
Huttunen Jukka
Nyman Trygve
Lääkevalmistusprojekti, Fielder valvomo
Iittiläinen Antti Kaasujärjestelmän paineen ja lämpötilan mittaus
Kanninen Timo
Myyryläinen Lea
Servo-ohjatun optisen takaisinkytkentään perustuvan robotinohjausmenetelmän laskenta-algoritmin nopeustarkastelu
Koskinen Ari
Timperi Juha-Pekka
The behavioral self-organization of nanorobots using local rules
Koskinen Ari
Timperi Juha-Pekka
Self-improving reactive agent Q-learning framework
Mikkola Markku
Mäkelä Petteri
Toivonen Tom
Fielder-rakeistin
Mikkonen Kimmo Pullotusprosessin säiliöiden mallit
Simolin Kari Mapway
Simolin Kari Servotekniikan laboratoriotyön laatiminen
Syrjänen Antti Mathematica-ohjelman laatiminen robotin kinemaatisten muunnosten laskemiseksi