« Aalto « ELEC « AS

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Peltorobotti 2008 (AS-84.3284 Automaatiotekniikan projektityöt)

Tiedotus kaikille AS-84.3284 Automaatiotekniikan projektitöistä kiinnostuneille lukuvuonna 2007-2008.

Tänä lukuvuonna (syksy 2007 - kevät 2008) opintojakson puitteissa on mahdollisuus suorittaa eräs hieman laajempi projektityö, jossa tulee olemaan mukana opiskelijoita myös Helsingin Yliopiston Maa- ja metsätieteellisestä tiedekunnasta ja TKK:n koneensuunnitteluopin laboratoriosta. Yhteensä opiskelijoita joukkueessa tulee olemaan kahdeksan. Kehitystyötä tehdään pääasiassa Otaniemessä ja peltotestejä Viikissä.

Työn taustalla on kesällä 2008 Saksassa käytävä peltorobottikilpailu, johon rakennettavan robotin on tarkoitus osallistua. Kisaan on osallistuttu suomalaisvoimin jo kolme kertaa aiemmin, joten ihan puhtaalta pöydältä ei lähdetä liikkeelle (ks. FieldRE). Projektityön tekijätiimille on luvassa "palkintomatka" peltorobottikilpailuun.

Projektityössä on tarkoitus kehittää pellolla kulkevaa pientä robottia. Robotin mekaniikan ja mekatroniikan suunnittelu ja rakentaminen on mekatroniikan opiskelijoiden vastuulla ja Automaatiotekniikan projektityöt kurssin puitteissa on tarkoitus toteuttaa robotin "äly". Tässä projektityössä on tarkoitus lähinnä soveltaa ja kehittää robotin tarvitsemia algoritmeja. Algoritmit käsittävät mm. konenäkömenetelmiä, anturitiedon käsittelyä, sensorifuusiota, mallinnusta, logiikkaa ja säätötekniikkaa.

Algoritmikehitys jaksottuu neljään periodiin, joissa kussakin keskitytään tiettyyn robotin tehtävään ja eri tehtävät edellyttävät hieman eri algoritmeja. Alustavasti jokaisen periodin laajuus on 2 opintopistettä.

Ilmoittautuminen

Neljä opiskelijaa jo valittu 2008 joukkueeseen.