« Aalto « ELEC « AS

Dokumentointiohje

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Kansilehti, jossa seuraavat tiedot:

  • Aut-84.3284 Automaatiotekniikan projektityöt
  • Suorituspistemäärä (ohjaaja ja/tai koordinoija arvioi,jos on tarvis muuttaa annalta arvioitua pistemäärää).
  • Työn aihe
  • Antopäivämäärä
  • Palautus päivämäärä
  • Tekijät: nimi, opintokirjannumero, koulutusohjelma, E-mail osoite
  • Työn ohjaaja

Tehtäväpaperi A4.

Ongelman esittely ja erittely.

Työssä sovellettujen algoritmien ja niiden perusteiden riittävä esittely.

Työn toteutuksen kuvaus: selostus tehdyistä ohjelmista ja saavutetuista tuloksista. Ohjelmat tulee dokumentoida siten että työn tarkastaja ja mahdollinen työn edelleenkehittävä saa niistä selkoa. Tekstin pituus ei ole mikään itsetarkoitus, mutta dokumentin on oltava riittävän kattava.

Tulokset toivotaan esitettävän graafisesti aina kun se on mahdollista.

Dokumentti toimitetaan sekä paperi että sähköisessä muodossa. Sähköisen muodon formaatti on PDF tai Word. Loppudokumentti ja muut tiedostot tallennetaan BSCW-serverille. Työn dokumentti on hyvä laittaa laboratorion toimistosta saatavaan muovikansioon.

Projektitöitä ei arvostella ennen kuin molemmat versiot on toimitettu ohjaajalle.