« Aalto « ELEC « AS

AS-84.3284 Automaatiotekniikan projektityöt

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Laboratorion toimintaan liittyviä pienimuotoisia tutkimus-, selvitys- tai toteutusprojekteja. Tavoitteena on oppiminen käytännön toteutuksen kautta. Suoritus henkilökohtaisesti tai kahden hengen ryhmissä.

Työn ohjaaja on velvollinen määrittelemään ja rajaamaan projektityön aiheen yhdellä A4:lla. Työn ohjaajan tulee toimittaa kopio määrittelypaperista myöskin töiden koordinoijalle.

Osassa ryhmätyönä tehtävistä laajemmista töistä on järkevää noudattaa projektien suunnitteluun, ohjaukseen ja hallintaan liittyviä hyviä tapoja. Sopikaa työn ohjaajan kanssa menettelytavoista. Turhaa paperisaasta ja tarpeetonta byrokratiaa tulee kuitenkin välttää. Olennaista on, että tekeminen pysyy hallinnassa sekä sisällöllisesti että ajallisesti.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan WWWTopin kautta, ilmoittautuminen on pakollista.

Aloitus

Työt ja ohjaajat jaetaan lukukauden alussa jakotilaisuudessa, ja työ tehdään ohjaajan antaman aikataulun mukaisesti. Työn tulee olla valmis kuitenkin viikkoa ennen purkutilaisuutta. Jakotilaisuus on luentokauden kahden ensimmäisen viikon aikana erikseen sovittavana ajankohtana.

Kevään 2008 projektitöiden jakotilaisuus on tiistaina 22.1.2008 klo 13.15 AS3.

Väliraportti

Väliraportointitilaisuudessa esitetään projektin tilanne.

Kevään 2008 väliraportit ovat 5.2.2008 klo 12.15 AS3, 4.3.2008 klo 12.15 AS3 ja 1.4.2008 klo 12.15 AS3.

Purku

Purkutilaisuus järjestetään ennen lukukauden jälkimmäistä tenttikautta erikseen sovittavana ajankohtana. Kevään 2008 purkutilaisuus on 29.4.2008 klo 12.15 AS3.

Purkutilaisuudessa pidetään pieni, 20 min esitelmä tekemästään työstä.