« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyö (2008)

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Vuonna 2008 kurssin suorittamiseen liittyy yksi harjoitustyö. Harjoitustyö tehdään noin 3 hengen ryhmissä, jotka opiskelijat muodostavat itsenäisesti. Harjoitustyöhön liittyy ennen laboratorioon tulemista tehtävät esitehtävät, jotka toimivat myös johdantona harjoitustyön käsittelemään aiheeseen. Laboratoriossa esitehtävät käsitellään harjoitustyön vetäjän kanssa sekä tutustutaan laitteiston konfigurointiin ja käyttöön.

Foundation Fieldbus harjoitustyö

Foundation Fieldbus harjoitustyötä varten opiskelijat muodostavat 3 hengen ryhmän, tutustuvat materiaaliin ja tekevät esitehtät. Tämän jälkeen varataan aika assistentilta laboratoriossa tehtävää osuutta varten. Esitehtävät tehdään ja palautetaan henkilökohtaisesti, ryhmässä saa tutustua aiheeseen ja pohtia ratkaisujamalleja mutta identtisiä kirjallisia tuotoksia ei vastaanoteta. Esitehtävät palautetaan assistentille laboratorioon tullessa paperisina versioina. Ilman suoritettuja esitehtäviä harjoitustyötä ei hyväksytä suoritetuksi.

Laboratoriossa tutustutaan Foundation Fieldbus kenttäväylän tarjoamiin perusominaisuuksiin laboratorissa olevan Smar:n valmistaman laitteiston avulla. Harjoitustyön esitehtävät tästä AS843169_Verkotettu_FF_harkka_2008.pdf pdf (1 sivu, 33 kb). FF harjoitustyöhön liittyvä materiaali: Lyhyt ja ytimekäs Smar:n FF toimilohkoja käsittelevä FunctionBlocks.pdf pdf (7 sivua, 4Mb) dokumentti. Pidempi ja kattavampi FBlock.pdf pdf (n. 280 sivua, 1.7Mb) dokumentti.

Harjoitustyötä käsitellään ma 5.5.2008 kello 10 alkaen. Foundation Fieldbus osuus järjestetään TUAS talon toisessa kerroksessa, huoneessa 2552. Harjoitustyön voi suorittaa heti ma 5.5.2008 lähtien.

Foundation Fieldbus osuuden voi suorittaa vaihtoehtoisesti tekemällä itsenäisesti suoritettavan kirjoitusharjoituksen. Vaihtoehtoisen työn tehtävänannon saa ladattua tästä: AS843169_Verkotettu_FF_bonus_2008.pdf pdf (1 sivu, 46kb).

Foundation Fieldbus harjoitustyöstä vastaa Teppo Pirttioja.

ISOBUS harjoitustyö

ISOBUS harjoitustyötä ei järjestetä vuonna 2008 laitteisto-ongelmien takia.

ISOBUS harjoitustyöstä vastaa Matti Öhman.