« Aalto « ELEC « AS

AS-84.3169 Verkotettu automaatio

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AJANKOHTAISTA

  • ma 5.5.2008: Kello 10:15 - harjoitustyöinfo

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa perustuntemus ajoneuvoteollisuuden sekä prosessiteollisuuden käyttämiin verkkoratkaisuihin.

Vastaava opettaja

TkT Arto Visala, TKK Automaatiotekniikka TUAS-talo huone 2564, puhelin 451 3306, e-mail: etunimi.sukunimi@tkk.fi

Assistentit

DI Teppo Pirttioja, TKK Automaatiotekniikka TUAS-talo huone 2572, puh. 451 5564, e-mail: etunimi.sukunimi@tkk.fi

DI Matti Öhman, TKK Automaatiotekniikka TUAS-talo huone 2567, puh. 451 6264, e-mail: etunimi.sukunimi@tkk.fi

Opetus

Kurssiin kuluu sekä luento-osuus että pienissä ryhmissä tehtävä harjoitustyöosuus. Luennot pidetään maanantaisin 10 - 12 TUAS-talon salissa AS3. Kurssin tarkempi sisältö ensimmäisellä luennolla.

Kurssi luennoidaan 2008 toisella puolilukukaudella.

Kurssin ensimmäinen luento järjestetään 17.3.2008 kello 10 salissa AS3.

Luento-ohjelma tarkentuu kurssin edetessä. Luento-ohjelma löytyy materiaali -sivulta

Materiaali

Kirjallisena materiaalina käytetään luentojen yhteydessä jaettavaa materiaalia. Kurssin materiaali ladattavissa erilliseltä materiaali -sivulta.

Harjoitustyö

Kurssiin liittyvään harjoitustyöhön tiedot harjoitustyö -sivulla.

Suorittaminen

Suorittamisen edellytyksenä ovat hyväksytty tentti sekä harjoitustyöosuus suoritettuina. Tentti perustuu kirjalliseen materiaaliin, luentoihin sekä harjoitustöissä esiin tulleisiin asioihin.

Esitiedot

Perustiedot automaatio- ja säätötekniikasta.

Vanhat sivut (kevät 2007)