« Aalto « ELEC « AS

AS-84.3147 Automaation käyttöliittymät

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Sisältö

Note: Course is lectured only in Finnish!

Kurssin painotus on erityisesti liikkuvien robottien käyttöliittymissä.

  • Käyttöliittymän perustehtävät ja toiminnan tasot
  • Ihmisen ja koneen välinen kommunikaatio ja sen välineet
  • Ihmisen ja koneen välisen vaikutuksen dynamiikka
  • Aistien ergonomia
  • Teleoperointikäyttöliittymät
  • Kognitiivisen tason käyttöliittymät
  • Sovellusesimerkkejä ja vierailuluento(ja)
  • Harjoitustyö, jonka paino kurssista noin 50%

Ajankohtaista

  • Kurssi järjestetään nyt keväällä 2009 IV opetusjaksolla. Ensimmäinen luento on tiistaina 17.3. 14-17 salissa AS3.

Luennot

Ensimmäinen luento on tiistaina 17.3.2009 14-17 salissa AS3.

Alustava luentojärjestys ja kalvot:

Harjoitukset

Harjoitustyön paino kurssista on noin 50%. Lisää...

Kirjallisuus

Tentit

Vanhat tentit:

Tulokset:

Kurssipalaute

Harjoitustyödokumentaation yhteydessä tai assistenteille sähköpostilla / sanallisesti.

Kurssin henkilökunta

Luennoitsija
TkT Jussi Suomela
Assistentit
MEng Marek Matusiak, huone 2554
Tekn. Yo. Antti Maula, huone 2534