« Aalto « ELEC « AS

AS-84.3134 Energiatekniikan automaatio

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Syksy 2007, (11.12.2007 JoSe)

Luennot keskiviikkoisin 14:15-16:00 salissa AS1

Opintojaksoon kuuluu mikroluokassa tehtävä suppea Appros- harjoitustyö myöhemmin syksyllä

Opintojakson koordinaattori Jorma Selkäinaho puh: 451 3302

 1. 12. syyskuuta
  Energialiiketoiminnan yleiskuva
  Energiantuotannon yleiskuva
  Martti Välisuo, Fortum
  luentomateriaali pdf
 2. 19. syyskuuta
  Termodynamiikka
  Voimalaitostekniikka
  Yrjö Majanne, TTY
  luento1 pdf
  luento2 pdf
 3. 26. syyskuuta
  Voimalaitosautomaation yleiskuva
  Voimalaitosprosessien ohjaus
  Yrjö Majanne, TTY
  luento pdf
 4. 3. lokakuuta
  Kehittyneiden säätömenetelmien sovellutusmahdollisuudet voimalaitosprosessissa
  Yrjö Majanne, TTY
  luento pdf
 5. 10. lokakuuta
  Maakaasuverkon ohjaus ja optimointi
  Hans Aalto, Neste Jacobs
  luento ppt
 6. 17. lokakuuta
  Harjoitustyön esittely ja lyhyt johdatus Aproksen käyttöön
  Jorma Selkäinaho, TKK
  harjoitustyö pdf

2. tenttijakso 25.10-31.10. 2007

 1. 7. marraskuuta
  Tuotannon optimointi ja sähkömarkkinat
  Heli Antila, Pöyry Energy Oy
  Materiaali jaossa paperimuodossa
 2. 14. marraskuuta
  Polttokennot ja niiden säätö ja ohjaus I
  Matias Halinen, VTT
  polttokennot pdf
 3. 21. marraskuuta
  Polttokennot ja niiden säätö ja ohjaus II
  Matias Halinen, VTT
  polttokennojärjestelmät pdf
 4. 28. marraskuuta
  PEM-polttokennojen säädön erityispiirteet
  Lämpöpumput
  Jorma Selkäinaho, TKK
  PEM-polttokennot ppt
  lämpöpumput ppt