« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-24

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Moottorin servosäätö, PID-säätimen viritys geneettisellä algoritmilla

Harjoitustyössä on tarkoituksena tutkia PID-säätimen viritystä lineaarisesti liikutettavan kelkan ohjauksessa. Viritys toteutetaan geneettistä algoritmia käyttäen.

Ohjelmoikaa Visual C/C++ -ohjelma, joka hoitaa säädön. Tutki järjestelmän toimintaa ensin ServoGUI ohjelmalla. Toteuttakaa ohjelmoimalla oman PID-säädin annettuun esimerkki ohjelmaan ja ADC-korttia käyttäen. Tutkikaa erilaisten vaatimusten (fitness parametrien), ylityksen, värähtelyn, nousuajan ja asettumisajan, vaikutusta PID-parametreihin askel-muutosta käyttäen.

Käyttöohje doc

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.