« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-23

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Moottorin servosäätö, tilasäätö

Harjoitustyössä tutkitaan lineaarisesti liikutettavan kelkan säätöä tilasäätimellä. Tehkää systeemin tilamalli, ja suunnitelkaa siihen sopiva tilasäädin. Säädettävänä suureena on kelkan paikka.

Ohjelmoikaa Visual C/C++ -ohjelma, joka hoitaa säädön. Tutkikaa säätimen toimintaa erilaisilla parametreilla. Vertailkaa saatuja tuloksia. Voitte alkuvaiheessa tutkia järjestelmän toimintaa myös ServoGUI-ohjelmalla.

Käyttöohje doc

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.