« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-22

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Moottorin servosäätö, kompensaattori

Harjoitustyössä on tarkoituksena tutkia lineaarisesti liikutettavan kelkan säätöä kompensaattorilla.

Ohjelmoikaa Visual C/C++ -ohjelma, joka hoitaa säädön. Mallittakaa prosessi, ja suunnitelkaa siihen kompensaattori. Suunnitelkaa kompensaattori ensin emuloimalla. Tutkikaa eri näytteenottovälejä ja integrointimenetelmiä. Vertailkaa saatuja tuloksia. Voitte alkuvaiheessa tutkia järjestelmän toimintaa myös ServoGUI-ohjelmalla.

Käyttöohje doc

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.