« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-21

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Moottorin servosäätö, Sumea säätö

Harjoitustyössä tutkitaan lineaarisesti liikutettavan kelkan säätöä sumealla säätimellä. Säädettävänä suureena on kelkan paikka.

Ohjelmoikaa Visual C/C++ -ohjelma, joka hoitaa säädön. Ohjelmoikaa sumean logiikan hoitava osa, ja rakentakaa siihen sopiva sumea säädin. Sumean säätimen suunnitelussa kannattaa käyttää apuna Matlabin Fuzzy Logic Toolboxia (Matlabia ei ole laboratoriotyökoneessa). Vertailkaa erilaisten sääntökantojen toimivuutta laitteistossa. Voitte alkuvaiheessa tutkia järjestelmän toimintaa myös ServoGUI-ohjelmalla.

Käyttöohje doc

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.