« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-18

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Digitaalinen säätö, moottorin paikka

Tehtävä on Matlab/Simulink-ohjelmiston avulla havainnollistaa säätösuunnittelun eri vaiheita ja simuloida säädettyä järjestelmää.

Olkoon säädettävänä DC-moottorikäytön akselin paikkasäätö. Prosessin kuvauksen voitte poimia www-osoitteesta http://www.ece.drexel.edu/ctm/ valinta Motor position tai http://www.theorem.net/control.html klikkaamalla otsikon Freeware: Applets, Toolboxes, etc kohdasta Control Tutorials from Michigan, jolloin pääsette sivulle, josta Motor Position on valittavissa.

Prosessia säädetään diskreettimuotoisella säätäjällä. Määritelkää soveltuvat kriteerit askelvasteen haluttuille ominaisuuksille (nousuaika, ylitys, ...). Suunnitelkaa säätäjä käyttäen z-tason juuren-ura suunnittelumenetelmää (Franklin & Powell Chapter 5.4). Verratkaa säätäjää www-sivuilla esitettyyn diskreettiin säätäjään. Kuvatkaa oman suunnittelunne päättelyt ja valinnat ja testit askelmaisille muutoksille ja häiriöille. Mitkä ovat johtopäätökset?

Matlab löytyy mikroluokan 1521 koneista.

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.