« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-15

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Geneettiset algoritmit, Antenni

Demonstroikaa geneettisten algoritmien mahdollisuuksia säätäjän virityksessä. Fitness-funktiona olkoon ISE-kriteeri (integral of the square error) eli integroidaan erosuureen neliötä tietyn vakiona pidettävän testiajan kun referenssisignaalina on aina sama suorakaideaalto. Olkoon testiprosessina Franklinin kirjan (3rd edition) esimerkin 7.2 prosessi pdf (T=0.2) sivulta 215 alkaen, antennin suuntausjärjestelmä, ja optimoitavana säätäjänä kaavan 7.4 diskreetti versio sivulta 217, jossa on kolme parametria. (On sanottava että säätäjän virittäminen GA:ta hyväksikäyttäen ei ole erityisen järkevää, mutta käypähän ainakin harjoitustyönä.)

Etsikää www-sivuja vaikka Googlen hakusanalla "genetic algorithms". Voitte opiskella geneettisten algoritmien perusteet www-sivuilta ja noutaa vapaasti kopioitavan matlab-koodin, jota toteuttaa annetun tehtävän Matlab:ssa. Hyviä sivuja on useita, ellei löydy tulkaa kysymään hyviä vinkkejä.

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.