« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-02

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Kuvan ehostus, reunanetsintä C/C++

Työn tarkoituksena on tutustua kuvan ehostamismenetelmiin C/C++ ohjelmointia ja bitmap-tyyppisiä kuvatiedostoja käyttämällä.

Reunanetsintä on yleisimpiä tehtäviä kuvankäsittelyssä automaatiotekniikan alalla. Usein sen tulokset yhdistetään jonkun toisen kuvankäsittelytekniikan kanssa tai sitä käytetään syötteenä toiselle kuvankäsittelytekniikalle, kuten hahmon tunnistus. Käytännön sovelluksissa käsittely tehdään usein erillisellä kuvankäsittelykortilla, mitä puolestaan ohjelmoidaan yleensä C-kielellä.

Tehtävänä on saattaa annettu kuva binäärikuvaksi, missä on reunat erotettu/korostettu jotain reunanetsintäfunktiota käyttäen. Kohinaa kuvasta ei tarvitse poistaa. Koettakaa mitata laskentaan käytetty aika (suorita funktio 100 kertaa ja ota sekuntikellolla aikaa) ja arvioida loppudokumenttiin onko se nopea vai hidas. Bitmap-tiedostoista löytyy paljon tietoa netissä. Ehkä http://www.xbdev.net/image_formats/bmp/index.php auttaa alkuun.

VisualStudio ohjelmointityökalu löytyy mikroluokan 1521 koneista.

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.

Kuva: harj_harj2.bmp