« Aalto « ELEC « AS

Harjoitustyo-01

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Kevät 2008

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö

Kuvan ehostus, taajuustaso

Työn tarkoituksena on tutustua kuvan ehostamismenetelmiin Matlab Image Processing Toolboxin avulla.

Tehtävänä on demonstroida neljää erilaista kuvan tasoittamistapaa sekä neljää erilaista kuvan terävöittämistapaa käyttäen taajuustason menetelmiä. Eli kuvat muutetaan spatiaalitasosta taajuustasoon, missä suoritetaan muokkaus, ja edelleen takaisin spatiaalitasoon. Voitte itse valita demottavat menetelmät ja kuvan.

Image Processing Toolbox löytyy mikroluokan 1521 koneista.

Tehkää loppudokumentti erillisen ohjeen mukaisesti.