« Aalto « ELEC « AS

Dokumentointiohje

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö (laajuus 1,5 op)

Kansilehti, jossa seuraavat tiedot:

 • Otsikkoteksti
  AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät
  Harjoitustyön selostus
  Kevät 2008
 • Työn aihe
  Esim. ”Työ 54. Kuvan ehostus, ihmisen tunnistus”
 • Tekijät, nimi, op-numero, osasto ja vsk
  Erkki Esimerkki, 12345X, SN
  Maija Malli, 54321Y, AS3”

Raportti sisältäen suurin piirtein seuraavan kappalejaon / aiheet:

 • Ongelman esittely ja erittely
 • Työssä sovellettujen algoritmien ja niiden perusteiden lyhyt esittely
 • Työn toteutuksen esittely
 • Tulokset
 • Yhteenveto ja pohdinta
 • Viitteet

Dokumentissa tulee olla selkeä esitys tehdyistä ohjelmista ja saavutetuista tuloksista. Selostukseen kannattaa liittää Simulink-kaaviokuvat ja tuloksia toivotaan esitettävän kuvina. Tekstin sekaan tai liitteeksi on liitettävä Matlab tai muu ohjelmakoodi.

Tekstin pituus ei ole mikään itsetarkoitus, dokumenttiin kannattaa sisälyttää ainoastaan olennaiset asiat.

Työn ulkoasun tulee olla tieteellisen tekstin periaatteita noudattava.Tärkeimpinä seikkoina: Kuvaajissa akselit määritelty, kuviin viitataan tekstissä kuvatekstin lisäksi, kieli on selkeää ja objektiivista sekä mahdolliset viitteet on mainittu (oppimateriaaliin ei tarvitse viitata).

Arviointiperuste

Työ arvostellaan hyväksytty tai hylätty periaatteella. Hyväksytty työ edellyttää oikein ymmärrettyä ja oikein tehtyä työtä ja selkeää selostusta. Hyvä pohdinta ja ongelmaan paneutuminen syvällisemmin voi nostaa arvosanaa yhdellä.

Palautus

Työ palautetaan .doc .rtf .pdf tai .ps muodossa sähköpostilla janne.paanajarvi at tkk.fi ja paperiversiona suoraan assistentille (huone 2580)