« Aalto « ELEC « AS

AS-84.1168 Automaatiojärjestelmät

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


Ajankohtaista
tietoa
Ensimmäinen ekskursio 4.-6.9.2007 Automaatio 2007 messuille (lisätietoja).
Sivujen päivitys vanhasta järjestelmästämme on vielä kesken tästä pääset tutustumaan erinäisiin ohjeisiin ja kurssia koskeviin tietoihin.
Laajuus3 op (L)
PeriodiI-II/2007-2008
SisältöOpintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot teollisuusautomaatiossa käytettävien automaatiojärjestelmien soveltamisessa ja suunnittelussa. Pääpaino on prosessiteollisuuden tuotannossa käytetyissä järjestelmissä, mutta myös kone-, rakennus- ja laiteautomaatiossa sovellettavia järjestelmiä tarkastellaan. Opintojakso koostuu luennoista ja pakollisista ekskursioista/harjoitustöistä. Ekskursioilla tutustutaan laitevalmistajien kehitystoimintaan ja sovellutuksiin tehtaissa. Opintojaksoon liittyy kiinteästi opintojakso AS-84.3268: Automaatiojärjestelmien projektityö. Se suositellaan suoritettavaksi seuraavana kevätlukukautena ja sen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat käytännössä automaatiojärjestelmien konfigurointiin ja ohjelmointiin ja käyttöön.
EsitietovaatimuksetAS-84.1132 tai vastaava
KorvaavuudetAS-84.168
SuoritustapaKolmelle ekskursiolle/harjoitystyöhön osallistuminen on pakollista ja näiltä on kirjoitettava yksi 6-10 sivuinen raportti (selventävä kaavio). Pitkä ekskursio lasketaan kahdeksi ekskursioksi. Puuttuvat ekskursiot voi korvata ylimääräisillä raporteilla tai ohjelmointityöllä (sovittava erikseen luennoitsijan kanssa). Ekskursioille ja harjoitustöihin ilmoittaudutaan Topissa. Raportti/harjoitustyöt otetaan opintojakson arvosanaa määrättäessä huomioon yhtenä tenttitehtävänä. Raportit palautettava sekä paperilla että sähköisessä muodossa (PDF tai Word). Tenttivaatimuksena luennot, opintomonisteet ja ekskursiot/harjoitustyöt.
LuennotKE 10 - 12, AS1 (TUAS-talo). Kirjallisena materiaalina käytetään opintomonistetta. Kurssimateriaalia ja linkkejä mm. vierailukohteiden sivuille ja muuhun matriaaliin löytyy myös kurssin www-sivuilta.
HarjoitustyötVuoden 2007 harjoitustyöt
ArvosteluperusteetRaportti/harjoitustyöt otetaan opintojakson arvosanaa määrättäessä huomioon yhtenä tenttitehtävänä.
Kirjallisuusluennot, opetusmonisteet,ekskursiot, harjoitukset
Opetuskielisuomi
HenkilökuntaOpintojakson luennoitsija on DI Panu Harmo, TUAS-talon huone 2561, puh. 4513313, 050-3316803. Panu.Harmo@tkk.fi .
Assistentteina toimivat DI Teppo Pirttioja (Harjoitustyö 1 + ekskursioita), TUAS-talo huone 2572, p. 09-4515564, teppo.pirttioja@tkk.fi sekä DI Minna Hirsi (1.10. alkaen)
Vastaanottoajatxxx
LisätietojaEkskursioista ilmoitetaan luennoilla ja ne tulevat myös TKK:n newsseihin ryhmään opinnot.as.84.automaatiojarjestelmat (web). Kaikki tiedotukset lähetetään myös sähköpostitse kaikille Topiin ilmoittautuneille.