« Aalto « ELEC « AS

AS-84.1132 Automaatio- ja säätötekniikka

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


(5 op)
Syksy 2007

Opintojakson päätavoite on antaa kattava johdanto automaatiotekniikkaan, sen teknistaloudellisiin lähtökohtiin ja sovellutuksiin eri teollisuuden aloilla. Lisäksi annetaan perustiedot tietokonepohjaisen automaation teknologiasta sekä ohjaus- ja säätöteorian perusteista. Opintojaksoon sisältyy laskuharjoituksia ja kolme demonstraatioluonteista tutustumista käytännön automaatiototeutuksiin.

Tämä kurssi on identtinen kurssin AS-84.1128 kanssa, paitsi että tähän kuuluvat AS-opiskelijoille pakolliset laboratoriodemonstraatiot.

Tiedotus tapahtuu pääasiassa uutis/keskusteluryhmän opinnot.as.84 kautta. Tärkeät ja kiireelliset tiedotukset laitetaan myös sähköpostina WebTopiin ilmoittautuneille. Kurssin ilmoitustaulu sijaitsee TUAS-talossa, Automaatiotekniikan laboratorion sisäänkäynnin luona. Tenttitulokset julkaistaan näillä www-sivuilla sekä ilmoitustaululla.

Ajankohtaista

16.5.2008Toukokuun tentin tulokset on julkaistu.
23.1.2008Tammikuun tentin tulokset on julkaistu.
4.1.2008Joulukuun tentin tulokset on julkaistu.
3.12.2007Viimeiset laskuharjoitukset 12.12. järjestetään poikkeuksellisesti klo 14-16.
7.10.2007Tentin 4.9.2007 tulokset on julkaistu. Ne löytyvät täältä
6.9.2007Ensimmäinen luento järjestetään keskiviikkona 12.9. ja ensimmäiset
 laskuharjoitukset ke 19.9.
14.8.2007Syksyn kurssille ilmoittautuminen on ollut auki WebTopissa elokuun alusta saakka. Ilmoittaudu luennoille ja harjoituksiin syyskuun loppuun mennessä

Luennot

Keskiviikko 12-14 (AS 2)

Harjoitukset

Keskiviikko 16-18 (AS 2)

Demonstraatiot

Demot eli laboratoriodemonstraatiot ovat AS-opiskelijoille pakollisia. Demoissa esitellään automaatiolaboratoriossa kehitettyjä laitteita ja järjestelmiä. Demot järjestetään vain kerran lukuvuodessa.

Mikäli olet käynyt demoissa aiempana vuotena, niissä ei tarvitse käydä uudelleen. Kunhan nimi löytyy ko. vuoden läsnäololistasta, homma on ok. Tentin korjauksen yhteydessä tarkastetaan onko nimi ko. vuoden läsnäololistassa.

Tämän vuoden demojen ajankohdat on nyt sovittu, ja vaihtoehtoiset ajankohdat löytyvät alta. Aiheina demoissa ovat: kotiautomaatio, prosessinohjaus ja WorkPartner. Demot järjestetään lokakuun alkupuoliskolla Automaatiotekniikan laboratoriossa. Ilmottautuminen demoihin tapahtuu webtopin kautta.

Ke 3.10., To 4.10. tai Ma 8.10.

Materiaalia demoihin: WorkPartner pdf, kotiautomaatio pdf, rollo pdf, pullotusprosessi pdf

Kirjallisuus

Opetusmonisteet kattavat koko opintojakson. Opetusmonisteiden mukana jaetaan myös laskuharjoitusten tekemistä helpottavaa materiaalia. Tämä materiaali kannattanee pitää mukana harjoituksissa.

Kirja G. Olsson, G. Piani: Computer Systems for Automation and Control (Prentice-Hall 1992) on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka eivät osaa suomea. Kappaleet 6 ja 10 eivät kuulu kurssin aihepiiriin. Suomenkielisille kirjasta löytyy lisätietoa, mutta se ei ole välttämätön.

Tentit

Tentti koostuu teoriaosasta sekä laskuharjoitusosasta. Molemmista osista on saatava vähintään viisi pistettä. Tentin läpipääsyraja on yleensä vaihdellut välillä 12...15 pistettä.

Seuraavat tentit

Kurssipalaute

Kurssilla käytetään sähköistä palautejärjestelmää. Palautelomakkeen täyttämisestä saa tenttiin yhden lisäpisteen, joka on voimassa joulu- ja tammikuun tenteissä. Lisäpiste ei auta tentin läpipääsyssä. Palautelomakkeen täytöstä kerrotaan lisää kurssin loppupuolella.

Palautelomake, syksy 2007

Kurssin henkilökunta