« Aalto « ELEC « AS

AS-84.1132 Automaatio- ja säätötekniikka

Current information about this course may be found in the Noppa Portal.


(3 op)

Tämä opintojakso luennoidaan syksystä 2007 lähtien ainoastaan syksyisin.

Opintojakson päätavoite on antaa kattava johdanto automaatiotekniikkaan, sen teknistaloudellisiin lähtökohtiin ja sovellutuksiin eri teollisuuden aloilla. Lisäksi annetaan perustiedot tietokonepohjaisen automaation teknologiasta sekä ohjaus- ja säätöteorian perusteista. Opintojaksoon sisältyy laskuharjoituksia.

Tämä kurssi on identtinen kurssin AS-84.1132 kanssa, paitsi että tästä puuttuvat AS-opiskelijoille pakolliset laboratoriodemonstraatiot.

Tiedotus tapahtuu pääasiassa uutis/keskusteluryhmän opinnot.as.84 kautta. Tärkeät ja kiireelliset tiedotukset laitetaan myös sähköpostina WebTopiin ilmoittautuneille. Kurssin ilmoitustaulu sijaitsee TUAS-talossa, Automaatiotekniikan laboratorion sisäänkäynnin luona. Tenttitulokset julkaistaan näillä www-sivuilla sekä ilmoitustaululla.

Ajankohtaista

16.5.2008Toukokuun tentin tulokset on julkaistu.
23.1.2008Tammikuun tentin tulokset on julkaistu.
4.1.2008Joulukuun tentin tulokset on julkaistu.
3.12.2007Viimeiset laskuharjoitukset 12.12. järjestetään poikkeuksellisesti klo 14-16.
7.10.2007Tentin 4.9.2007 tulokset on julkaistu. Ne löytyvät täältä
6.9.2007Ensimmäinen luento järjestetään keskiviikkona 12.9. ja ensimmäiset
 laskuharjoitukset ke 19.9.
14.8.2007Syksyn kurssille ilmoittautuminen on ollut auki WebTopissa elokuun alusta saakka. Ilmoittaudu luennoille ja harjoituksiin syyskuun loppuun mennessä

Luennot

Keskiviikko 12-14 (AS 2)

Harjoitukset

Keskiviikko 16-18 (AS 2)

Kirjallisuus

Opetusmonisteet kattavat koko opintojakson. Opetusmonisteiden mukana jaetaan myös laskuharjoitusten tekemistä helpottavaa materiaalia. Tämä materiaali kannattanee pitää mukana harjoituksissa.

Kirja G. Olsson, G. Piani: Computer Systems for Automation and Control (Prentice-Hall 1992) on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka eivät osaa suomea. Kappaleet 6 ja 10 eivät kuulu kurssin aihepiiriin. Suomenkielisille kirjasta löytyy lisätietoa, mutta se ei ole välttämätön.

Tentit

Tentti koostuu teoriaosasta sekä laskuharjoitusosasta. Molemmista osista on saatava vähintään viisi pistettä. Tentin läpipääsyraja on yleensä vaihdellut välillä 12...15 pistettä.

Seuraavat tentit

Kurssipalaute

Kurssilla käytetään sähköistä palautejärjestelmää. Palautelomakkeen täyttämisestä saa tenttiin yhden lisäpisteen, joka on voimassa joulu- ja tammikuun tenteissä. Lisäpiste ei auta tentin läpipääsyssä. Palautelomakkeen täytöstä kerrotaan lisää kurssin loppupuolella.

Palautelomake, syksy 2007

Kurssin henkilökunta