« Aalto « ELEC « AS

Työ 4: Servojärjestelmän viritys

Sisältö

Servojärjestelmät ovat suljettuja säätöjärjestelmiä, joiden tehtävänä on ohjata dynaamisessa tilassa mekaanista suuretta, kuten asemaa, nopeutta, kiihtyvyyttä, vääntömomenttia tai voimaa. Tässä laboratoriotyössä tutustutaan käytännön sovelluksen avulla servojärjestelmän käyttäytymiseen ja säätöön.

Työn aikana opiskelijoille selviää mekaanisen servojärjestelmän epäideaalisuudet kuten järjestelmän välykset ja joustot sekä epätasainen kitka. Myös servojärjestelmän PID-säätimen kokeellinen virittäminen sekä laitteistosta aiheutuvat ongelmat tulevat tutuksi. Tavoitteena on, että opiskelijalle jäsentyvät servojärjestelmän eri osat sekä niiden tehtävät. Myös servojärjestelmän PID-säädön toteutuksen ja virityksen hahmottaminen on tärkeä osa työn opetustavoitetta.

Aika

Syksy 2007, viikot 37-40. Työn kalenteri

Paikka

Opetuslaboratorio 1559 (TUAS-talon 1. kerros).
Esikuulustelut pidetään huoneessa 2576 (TUAS-talon 2.kerros).

Työohjeet

Työohjeita on saatavilla tästä pdf.

Esimerkkidataa servojärjestelmästä:
Yksi ajo
Kolme ajoa

Assistentti

Juhana Ahtiainen