« Aalto « ELEC « AS

Työ 1: Logiikka ja robotti

Sisältö

Työssä tutustutaan teollisuusrobotin ja ohjelmoitavien logiikoitten ohjelmointiin sekä näiden väliseen tiedonsiirtoon. Työssä käytetään 5-vapausasteista ohjelmoitavaa robottikäsivartta ja ohjattavaa hyllyvarastoa, jossa on 12 hyllyä.

Aika

Syksy 2007: viikot 45 - 48 (5.11. - 30.11.) Työn kalenteri. Jos haluaisitte muun ajan, niin kysykää assistentilta sähköpostilla!

Paikka

Sekä esikuulustelut että työt: opetuslaboratorio 1559 (TUAS-talon 1. kerros).

Työohjeet

Löytyvät Aut-labran pääsisäänkäynnin vieressä olevasta hyllystä (TUAS-talon 2. kerros, hissin lähellä). Paperiversio sisältää esiselostuksen tekoon välttämättömät liitteet, ilman noita liitteitä tutustumista varten myös PDF tässä pdf.

Logiikkaohjelman tekemiseen omalla PC:llä Syswin-ohjelma tässä zip (4 MB). Pura zippi johonkin hakemistoon ja aja setup.exe. Valitse asennettaessa versio "Demonstration". Valitse aluksi "Project" menusta "Project Setup..." PLC tyypiksi C200H, jotta kaikki muuttujat ovat oikein käytössä. HUOM. Jokaiselle erilliselle tikapuun askelelle on otettava uusi "Network" (Block->Insert Network... tai ALT+INS). Jos samassa Networkissa on yhteen kytkemättömiä osia, ohjelma valittaa siitä koko ajan!

Assistentti

Petri Virekoski